WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet

Still Active Aktiv Kvinna träningspass Stockholm kondition och styrka

Vad säger världshälsoorganisationen WHO om träning för seniorer?

Världshälsoorganisationen WHO har tagit fram riktlinjer för hur mycket äldre ska röra på sig för att behålla sin hälsa. Syftet är att stärka hälsan och minska risken för alla icke smittsamma sjukdomar. De sjukdomar som sorterar in under ”icke smittsamma” är exempelvis hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes, depression, demens med fler.

Att förebygga risker med träning och motion är både viktigt och effektivt. I korthet så är detta deras viktigaste argument för fysisk aktivitet:

-Fysisk aktivitet har signifikanta hälsofördelar för hjärt- och kärlsjukdomar, kroppen och sinnet.

-Fysisk aktivitet hjälper till att förebygga och behandla sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

-Fysisk aktivitet minskar symtom vid oro och depression.

-Fysisk aktivitet gör att det blir lättare att lära sig, tänka klart och ta beslut. Det ökar även välbefinnandet.

-Globalt sett så når 25% av vuxna inte upp i rekommenderad mängd fysisk aktivitet

-Fem miljoner dödsfall per år hade kunnat undvikas om fler var mer fysiskt aktiva.

-De som inte rör på sig har 20-30% högre risk att dö i förtid.

Så här ser deras riktlinjer ut:

  • Seniorer ska utföra minst 150 till 300 minuter av medelintensiv konditionsträning varje vecka eller 75 till 150 minuter av livlig konditionsträning eller likvärdig kombination av dem. Varje konditionspass ska pågå i minst tio minuter.
  • Har du nedsatt rörlighet bör du fokusera på att förbättra din balans tre gånger i veckan.
  • Styrketräning, särskilt för de stora muskelgrupperna, ska göras minst två dagar i veckan. Går inte detta så ska vi försöka så gott det går och sträva efter att förbättra den fysiska förmågan.
  • Minska på stillasittandet. Även om en person sitter stilla mycket så kan små korta rörelsepauser ge stora hälsofördelar.

En sak som vi tycker är viktig att påminna om är att fysisk aktivitet inte bara är träning och motion. All rörelse räknas!

Lämna ett svar

Länken är kopierad