Ofrivillig ensamhet är vanligare än man tror

ofrivillig ensamhet

 

Enligt Statistiska centralbyrån (2019) beräknas 300 000 personer i Sverige uppleva ofrivillig ensamhet. Den mest utsatta gruppen är personer som är 85 år och äldre.

Hur bemöts denna problematik? På ett politiskt plan föreslår regeringen en satsning på 145 miljoner kronor till kommuner och regioner för att bekämpa ofrivillig ensamhet. Flera ideella organisationer träder i kraft för att sträcka ut en hand till äldre i ensamhet. Under tiden arbetar Juno Go aktivt med att sammanstråla, förena och aktivera seniorer i Sverige. 

 


Vad definierar ofrivillig ensamhet?

Som termen indikerar är ofrivillig ensamhet en känsla av att vara ensam trots att man inte har valt det. Medan vissa människor betonar det positiva i ensamhet, kan ensamhet för andra vara någonting mycket svårt och komplext. Att dela med sig av sina känslor och tankar till någon är viktigt för att stärka sin inre trygghet. Det är avsaknaden av nära vänner och familjevänner att anförtro sig till som kan definiera den ofrivilliga ensamheten. Det är viktigt att inte skuldbelägga sig själv för att man upplever ofrivillig ensamhet. En sådan känsla kan drabba alla.

 

Regeringens initiativ för att bryta ofrivillig ensamhet

I november 2022 meddelande Socialdepartementet att regeringen föreslår en satsning på 300 miljoner kronor för att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet. 

Socialminister Jakob Forssmed står bakom iniativet och menar att vi bör betrakta ofrivillig ensamhet som ett samhällsproblem. Han menar att ofrivillig ensamhet kan leda till höga stressnivåer som påverkar immunförsvaret. Det kan även öka risker för demens och depression. 

Regeringens förslag innebär att 145 miljoner ska tilldelas kommuner och regioner. Lösningen ligger i att söka upp äldre personer, samtala om deras livsstiuationer och identifiera vilka möjligheter till gemenskap som finns. 

Det är inte bara Sverige som är angelägna om att bekämpa ett sådant samhällsproblem. Storbritannien är det första landet i världen som har tillsatt en ensamhetsminister, Mims Davis.

 

Ideella organisationer tar saken i egna händer

I Sverige finns det flera volontära organisationer som värnar om att äldre personer ska känna sig mindre ensamma. Frivillig väntjänst är en sådan organisation. De förmedlar volontärer till äldre personer eller någon med funktionsvariation, som är i behov av en hjälpande hand. 

 


Juno – plattformen som främjar gemenskap 

Som termen “ofrivillig ensamhet” indikerar är ensamheten oftast ingenting man har valt själv. Att känna ensamhet innebär många gånger att personen i fråga inte har sociala förutsättningar för att bryta isoleringen. Medan regeringen satsar på att motverka ofrivillig ensamhet finns det andra vägar för individen att gå för att ingå i en gemenskap.

För att komma en bit på vägen har Juno Go utvecklat en holistiskt lösning för ett hälsosamt åldrande. Vi värnar om att aktivera och sammanstråla alla seniorer i Sverige. Vi är nämliga övertygade om att alla förtjänar ett långt, friskt och aktivt liv. 

På ett mer konkret plan har Juno utvecklat en app som erbjuder sina användare ett stort utbud av aktiviteter och mötesplatser. Att komma ut från hemmet, stifta nya bekantskaper och få upp ögonen nya intressen är ett sätt att frigöra sig ur en social isolering. 

Därutöver jobbar vi aktivt med att samla meningsskapande aktiviteter på vår marknadsplats. De flesta som använder vår marknadsplats är personer som vill upptäcka nya hobbies, utveckla sina egna kompentenser och träffa människor. Ta gärna en titt på marknadsplatsen och se om du hittar något som passar dig!

 

Bli den första att kommentera det här inlägget.

Länken är kopierad