När kan jag gå i pension?

När kan jag gå i pension?

 

Det korta svaret skulle lyda: Förutom att anpassa sig efter de regler som gäller kring din anställning, ditt födelseår och din yrkesbransch kan du gå i pension när du är redo.

En av de helt klart vanligaste frågorna från någon som börjar närma sig pensionsåldern är “när kan jag gå i pension egentligen”.


 

Förr var det enklare. Du fick gå i pension när du fyllde 65 år så länge du inte hade ett yrke som till exempel brandman. Då fick du gå tidigare. Om du behövde gå tidigare i pension fick du ansöka om förtidspension. 

Gränsen för arbete har suddats ut. Från att tidigare utbilda sig och få en fast anställning som en hade i 30-40 år till att idag ha gig-jobb, deltidsarbete, egenanställning och andra anställningsformer. Dessutom ökar antalet friska personer som är 65+ i Sverige. En sådan ökning leder till att färre personer får försörja fler om inte pensionsåldern i samhället ändras.

För att ta reda på när en anställd är redo att gå i pension är det första steget att klargöra hur den övergången ska se ut och vilka förväntningar som finns. Den viktigaste frågan en anställd måste svara på är naturligtvis: Vill du gå i pension? Om en person inte önskar att gå i pension utan hellre föredrar att fortsätta arbeta är denne förmodligen mindre redo inför övergången. 

Det är tyvärr inte heller så att den som får lov att jobba längre alltid kan det. Kroppen kanske inte orkar mer. Det kanske finns en partner som ivrigt väntar på att få mer tid tillsammans. I andra fall är det rädslan av en ekonomisk förlust som istället driver en anställd till att fortsätta jobba trots att motivationen inte längre är på topp. Till slut har man dock bestämt sig för ett datum då det är dags att lämna arbetslivet. I en sådan situation är det viktigt att förstå vad det innebär att sluta jobba eftersom man byter ut en vardag som mest består av arbete till en vardag som mest består av fritid.

 

Vad ger ett jobb förutom lön? 

Ett arbete ger inte bara lön. Ett arbete och den yrkesroll man har leder även till att dagliga rutiner skapas. Att arbeta och att pendla är dessutom fysiska  aktiviteter som resulterar i psykisk och mental stimulans. De viktigaste sakerna som ett arbete medför är dock meningsskapande och sociala sammanhang. 

Vi definieras ofta genom de handlingar vi utför till vardags. Vem är du om du inte arbetar? Om alla dessa saker försvinner utan att ersättas finns det stora risker för isolering, ensamhet, en stillasittande vardag eller ett förlorat syfte och mening. När frågan kommer på tal brukar många antingen känna igen sig eller känna till personer som har lyckats bättre eller sämre på övergången till att bli pensionär. Vissa har ett socialt nätverk som stöttar och inspirerar till olika aktiviteter. Vissa får nya roller som farmor, mentor eller som någons nya bästa vän. Andra lyckas inte hitta nya rutiner utan blir ensamma. Några kanske börjar ersätta sunda vanor med osunda. Övergången från arbetslivet till pensionen  är en för stor livshändelse för att lämnas åt slumpen. Det är därför som vi på Juno har utvecklat produkter och tjänster kring övergången till pensionär för att förbättra förutsättningarna till ett  hälsosamt åldrande. 

 

Hur blir man redo för att gå i pension?

För att underlätta övergången till pensionen tar Junos specialister initiativ till en dialog med vederbörande, för att i nästa led tillsammans avgöra hur  redo personen är att gå i pension. Vilka områden är svaga respektive starka på en skala? Om en person har hela sitt sociala umgänge på jobbet finns det en risk för ensamhet. Ifall sin yrkestitel är det främsta någon identifierar sig med behöver det ersättas när han eller hon slutar arbeta. Om en person saknar fritidsintressen så behövs nya när fritiden blir den nya vardagen och så vidare. Efter att mätningen är gjord och resultaten framtagna så börjar arbetet med att utveckla sig på de områden som fick låga poäng. Som bekant så är svårigheten inte att skaffa nya vanor. Det svåra är att behålla dem. Därför har vi ett team av erfarna pensionscoacher som står redo att stötta och hjälpa personen till att bli redo för att bli pensionär. Så för att svara på frågan,  ‘När kan jag gå i pension?’ 

Vårt svar är att du kan gå i pension när du har en plan för att ersätta alla fina och hälsosamma fördelar  ett arbete för med sig. Om du behöver hjälp finns våra lösningar till hjälp. 

Här kan du läsa från Pensionsmyndigheten om när du kan gå i pension.

Bli den första att kommentera det här inlägget.

Länken är kopierad