Blå zoner – här lever människor längst i världen

blå zoner vart finns de

 

Har du hört talas om blå zoner?

Dessa zoner är geografiska platser i världen som karaktäriseras av sin befolknings friska och aktiva livsstil vilket leder till att invånarna inte bara har en lägre risk att utveckla kroniska sjukdomar och demens, utan når dessutom en ovanligt hög ålder – ofta upp mot 100 år! 

Den amerikanske författaren och äventyraren Dan Buettner har spenderat över 2 decennier på att utforska vart i världen som människor lever längst tack vare sina hälsosamma livsförhållanden. Han har på så vis bidragit till att kartlägga de så kallade blå zonerna.

Med utgångspunkt i Buettners fascinerande studieresultat (som går att finna på Blue Zones) kommer vi i det här blogginlägget förklara vad som karaktäriserar dessa människors livsstil och vart i världen de lever. 

 


 

“The calculus of aging offers us two options: We can live a shorter life with more years of disability, or we can live the longest possible life with the fewest bad years. As my centenarian friends showed me, the choice is largely up to us.”  Dan Buettner

 


 

Här ligger världens fem blå zoner

Vad som förenar de blå zoner är inte nödvändigtvis områdets klimat eller odlingszon utan snarare invånarnas gemensamma livsstil och filosofiska värdegrunder. Här följer de platser där människor lever längst!

 

Sardinien, Italien

Inom ramen för ett friskt och hälsosamt liv kan Sardinien stoltsera på första plats. I det sardinska området Ogliastra har forskare nämligen uppmätt den högsta genomsnittsåldern bland män. Vad är hemligheten? Enligt Buettner är området både geografiskt och kulturellt sett isolerat vilket har lett till att starka och friska gener har gått i arv i flera generationer.

Därutöver delar invånarna en gemensam och traditionell syn på kost och hälsa som innebär att odla sina grönsaker, fiska sin fisk och dricka måttligt med vin tillsammans med nära och kära.

 

Okinawa, Japan

Det kommer kanske inte som en överraskning att Japan brukar kallas för de odödligas land. På den  japanska ön Okinawa, även känd som japanska Hawaii, lever kvinnor längst utav alla i världen.

En förklaring till varför så många når en ålder av 100 år menar Buettner, beror på att kvinnorna har starka och stabila relationer till sina vänner samt motionerar dagligen. Dessutom är det en vedertagen sanning för både invånarna i Okinawa och för forskare att en hälsosam kost är nyckeln till ett långt och friskt liv.

Den traditionella Okinawa-kosten består främst av bönor, grönsaker, nötter, frön och hela korn. Inom den japanska matkulturen förhåller sig invånarna till 80%-regeln. Vad innebär den? Jo, innan middagen ska avnjutas kring matbordet i Okinawa uttalas 80%-regeln genom mantrat “Hara hachi bu” som betyder “ät tills du är 80% mätt”. 

 

Nicoya, Costa Rica

Sedan 2004 klassas Nicoya i Costa Rica som en av världens fem blå zoner. Vad som är anmärkningsvärt är att befolkningen i Nicoya i regel når en ålder av 100 år och majoriteten av dessa personer går vare sig på medicinering eller har något form av handikapp.

En bidragande faktor till nicoyanens vitalitet är det filosofiska synsättet av att ha en meningsskapande vardag eller som invånarna säger – “plan de vida”.  Under sina resor till Nicoya bevittnade Buettner nämligen att befolkningen bedyrade enkla ting som att vara vara närvarande, att lyssna och skratta samt att lägga stort fokus på familj, grannar och vänner. 

 

Ikaria, Grekland

Vad kan det bero på att en hel befolkning i ett specifikt område har lägre risk för att utveckla demens och kroniska sjukdomar? På medelhavsön Ikaria i Grekland finns kanske svaret. Faktum är att 1 av 2 Ikaria-invånare lever längre än 90 år och befolkningen har 10% lägre risk att utveckla demens i jämförelse med till exempel amerikaner. 

Enligt Buettner vilar delvis svaret på denna gåta i deras kosthållning. En klassisk medelhavskost består i regel av ett överskott av frukt, grönsaker, olivolja, fisk, kött och rödvin. På Ikaria äter befolkningen betydligt mer vilda grönsaker och mindre kött, vilket bidrar till ett större intag av antioxidanter. Denna föda kompletteras med mycket antiinflammatoriska örter, som till exempel oregano, rosmarin och maskros.

 

Loma Linda, Kalifornien, USA

Avslutningsvis är den femte blå zonen belägen i södra Kalifornien i en dal omringad av berg, nämligen staden Loma Linda. Denna stad har präglats av religiösa samfund sedan 1840-talet och här lever idag cirka 9000 sjundedagsadventister vilka tenderar att leva upp till 10 år längre än den genomsnittliga amerikanen! 

Sjundedagsadventisternas religiösa tro förespråkar en vegetarisk och välbalanserad kosthållning som innebär låga halter av socker, salt och raffinerade spannmål.

En bidragande faktor till den långa livslängden i den här befolkningsgruppen kan vara att enbart 1% röker. Precis som människorna som bor i Nicoya, uppmuntrar adventisterna till lägga stort fokus på sina medmänniskor. Det är inte ovanligt att invånarna i Loma Linda volontärarbetar och hjälper andra.

 

Sammanfattning – följande faktorer kan förlänga livsåldern

Man behöver inte flytta till en blå zon för att öka sina förutsättningar att ha ett långt och hälsosamt liv. Praktiskt sett räcker det att anamma traditioner, rutiner och livsvanor från dessa delar av världen! Buettner har sammanfattat nio viktiga aspekter som kan förklara  den långa livsåldern hos befolkningsgrupper i de blå zonerna: 

  • Att vara fysiskt aktiv 
  • Sätta ett syfte med dagen
  • Avkoppling
  •  80%-regeln
  • Växtbaserad kosthållning
  • Måttlig konsumtion av vin
  • Förstå vikten av samhörighet
  • Umgänge med nära och kära
  • Socialt nätverk

 

Besök Buettners hemsida för att läsa mer om världens blå zoner! 

Bli den första att kommentera det här inlägget.

Länken är kopierad